Potrebujete pomôcť s projektom?

NCC-SK je pripravené pomôcť Vám pri príprave žiadostí o granty na projekty kybernetickej bezpečnosti z programu Digitálna Európa.

Naše poradenstvo sa týka všetkých aspektov prípravy projektov, uzatvárania grantových zmlúv a plánovanej implementácie, konkrétne v nasledovných oblastiach:.

Základné princípy a podmienky grantov:

 • Ciele programu a výziev
 • Spôsob hodnotenia a výberu projektov
 • Oprávnené náklady a spolufinancovanie, pravidlá obstarávania
 • Konzorciá
 • Udržateľnosť projektov

Proces podávania žiadosti, príprava a podmienky grantových zmlúv:

 • Základná orientácia v procese podávania žiadostí
 • Portál Funding & Tenders, vytvorenie novej žiadosti
 • Registrácia v systéme ParticipantsPortal a získanie PIC Number, zástupcovia organizácie
 • Štruktúra žiadosti a iná povinná dokumentácia
 • Proces od schválenia žiadosti po uzavretie grantovej zmluvy

Otvorené výzvy:

 • Ciele a očakávaný obsah projektov, merateľné ukazovatele
 • Stanovené podmienky veľkosti projektu, miery financovania a trvania
 • Vymedzenie oprávnených / primárne cielených subjektov, požadované zloženie konzorcií
 • Termíny
 • Prípadné ďalšie formálne podmienky

Poradenstvo NCC-SK je poskytované ako všeobecné, pre všetkých záujemcov rovnako a bezplatne. Predmetom poradenstva sú všeobecné podmienky a pravidlá, nie konkrétne projektové zámery a jednotlivé žiadosti. Poradenstvo NCC-SK je poskytované v zásade otvorenými formami, na ktorých sa môže zúčastňovať viacero záujemcov naraz. V prípade vyžiadania a disponibility odborníkov NCC-SK je možné dohodnúť aj ad hoc konzultácie, avšak tiež len v oblastiach všeobecne platných pravidiel. NCC-SK si vyhradzuje právo obsah takýchto konzultácii spracovať a zverejniť v zozname najčastejších otázok a odpovedí alebo obdobnej forme.

V prípade záujmu o asistenciu pri vypracovaní konkrétnej žiadosti odporúčame obrátiť sa na poradenské spoločnosti s takýmto predmetom činnosti.