Semináre o kyberbezpečnosti

Názov podujatia: Semináre o kyberbezpečnosti

Téma: Som alebo budem manažér kyberbezpečnosti. Čo s tým? Povinnosti, riešenia, skúsenosti. 

Prichádzame za Vami so seminárom, ktorý je určený pre súčasných a budúcich manažérov kyberbezpečnosti, či už prichádzajú z pozície informatikov, DPO, compliance manažérov, špecialistov riadenia, firemných právnikov, alebo sú dodávateľmi IT služieb.

Mestá, kde nás môžete stretnúť: 

  • 25.9.2023 Košice – Univerzitný vedecký park TECHNICOM, miestnosť 001, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 5, 042 00 Košice
  • 26.9. 2023 Žilina – Zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA (Nová Menza), Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
  • 27.9.2023 Banská Bystrica – Kongresová sála Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
  • 28.9.2023 Bratislava – Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ilkovičova 2, Mlynská dolina, 842 16  Bratislava 4 (Z kapacitných dôvodov už nie je možné prihlásiť sa na termín v Bratislave!)

Program

8:30 registrácia účastníkov

9:00 prezentácie a diskusia

Tomáš Hettych zástupca riaditeľa KCCKB: Informácia o stave kyberbezpečnosti z terénu

Ivan Makatura generálny riaditeľ KCCKB: Legislatíva dokáže byť (niekedy) aj užitočná

10:30 prestávka

11:00 prezentácia a diskusia

Miroslav Havelka riaditeľ odboru vzdelávania KCCKB: Kto je to a čo má vedieť manažér KB? Praktické informácie.

Valentína Michalková riaditeľka odboru programov EÚ: Získať európske peniaze na kyberbezpečnostné projekty nemusí byť zložité 

12:00 záver

Prihláška

Mesto (vyberte jednu z možností) *

Podrobnosti o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov nájdete v podmienkach ZOOÚ na webovej stránke:TU 

Seminár organizuje Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Účasť na seminári je bezplatná.

Anotácia

  • Tomáš Hettych zástupca riaditeľa KCCKB: Informácia o stave kyberbezpečnosti z terénu 

Ako audit KB prebieha? Aké boli výsledky auditov v roku 2022? Ako sa zmenilo vnímanie kyberbezpečnosti v organizáciách? Tipy, triky, nápady a príklady z praxe.

  • Ivan Makatura generálny riaditeľ KCCKB: Legislatíva dokáže byť (niekedy) aj užitočná 

Požiadavky ZoKB a ako ich naplniť, novinky v legislatíve NIS2, informácie o novom znalostnom štandarde pre roly v KB – čo to reálne znamená.

  • Miroslav Havelka riaditeľ odboru vzdelávania KCCKB: Kto je to a čo má vedieť manažér KB? Praktické informácie.

Ustanovenie roly Manažéra kybernetickej bezpečnosti je už druhý rok povinnou súčasťou plnenia Zákona o kybernetickej bezpečnosti pre mnohé organizácie. Do tejto role tak boli ustanovení mnohí pracovníci, ktorí sú postavení pred náročnú úlohu čo najrýchlejšieho doplnenia znalostí a zručností v oblasti kyberbezpečnosti. Kde začať, aké sú základné povinnosti a odborné oblasti, ktoré si treba osvojiť, je predmetom prednášky.

  • Valentína Michalková riaditeľka odboru programov EÚ v KCCKB: Získať európske peniaze na kyberbezpečnostné projekty nemusí byť zložité.  

Ak hľadáte finančnú podporu pre svoje projekty, európske priamo riadené projekty sú dobrou možnosťou. Tento typ finančnej pomoci je manažovaný priamo Bruselom a poskytuje rýchly a jednoduchý proces implementácie bez zbytočnej byrokracie, dobre známej z eurofondov.