POŽIADAŤ O ČLENSTVO

Proces registrácie člena Komunity určuje priamo európska legislatíva – nariadenie EP a Rady č. 887 z roku 2021. Táto regulácia predpisuje nasledovný postup:

Ak sa chcete stať členom Komunity vyplňte prosím nasledujúci FORMULÁR a zašlite ho podpísaný elektronickým podpisom na ncc@cybercompetence.sk.

Pre ľahšie vyplnenie a porozumenie procesu sme pre vás pripravili MANUÁL K VYPLNENIU FORMULÁRU.

V prípade ak nie ste spokojný s hodnotením NCC-SK a chcete odvolať proti rozhodnutiu pri negatívnom posúdení postupujte  zmysle nasledovného dokumentu POLITIKA VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A ODVOLANÍ.

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky, neváhajte nás kontaktovať.