Národné koordinačné centrum kybernetickej bezpečnosti NCC-SK

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti bolo poverené plnením úloh Národného koordinačného centra v Slovenskej republike v zmysle nariadenia EÚ 2021/887, ktoré vytvorilo Európske kompetenčné centrum v oblasti kybernetickej bezpečnosti ECCC a sieť národných NCC.

Národné koordinačné centrum Slovensko (NCC-SK) slúži ako jednotné kontaktné miesto pre podniky, firmy, organizácie, verejnú správu a širokú verejnosť. Spolupracujeme s Európskym kompetenčným centrom,  európskou sieťou národných koordinačných centier ako aj inými medzinárodnými partnermi.

ECCC a NCC boli vytvorené s cieľom posilniť kapacity a konkurencieschopnosť Európy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vytvoriť silnú Komunitu pre túto oblasť. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je koordinovať aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti na všetkých úrovniach v európskom prostredí.

ECCC a NCC sú tiež určené na zhromažďovanie investícií do výskumu, technológií a priemyselného rozvoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a na lepšiu koordináciu plánovania v rámci programov financovania EÚ Horizont Európa a Digitálna Európa.