Webinár: Nedajte sa oklamať podvodnými dodávateľmi!
Alebo – aký je skutočný vplyv smernice NIS2?

Národné koordinačné centrum kyberbezpečnosti vás pozýva na bezplatný webinár, určený pre súčasných a budúcich prevádzkovateľov základných služieb.

Požiadavky na súlad

 • Praktický význam ochrany údajov a informácií
 • Legislatívna smršť v EÚ, alebo – ktoré právne akty EÚ majú a budú mať vplyv na opatrenia?
 • Aké sú povinnosti prevádzkovateľov základných služieb?
 • Nedajte sa oklamať dodávateľmi – smernica NIS 2 neprináša nové požiadavky
 • Aké zmeny v Zákone č. 69/2028 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti skutočne vyvolá smernica NIS2?

Hrozby a incidenty

 • Čo sú to kyberbezpečnostné hrozby a z akých zraniteľností tieto hrozby typicky vyplývajú?
 • Aké kategórie incidentov existujú a ako ich rozlíšiť?
 • Prečo nie je možné každý incident považovať za útok?
 • Porušenie ochrany osobných údajov vs. kybernetický incident
 • Možné právne následky incidentov a porušenia ochrany údajov

Záznam z webináru

Prednášajúci: Ivan Makatura, Štefan Pilár

Ako vykonávať kyberbezpečnosť?

 • Spôsoby overovania úrovne kyberbezpečnosti a spôsobilostí subjektov (posudzovanie, audit, certifikácia)
 • Zodpovednosti štatutárov a povinnosti zamestnancov
 • Rola manažéra kybernetickej bezpečnosti a požiadavky na jeho kvalifikáciu
 • Spôsob výberu dôveryhodného dodávateľa služieb kybernetickej bezpečnosti
 • Ako rozpoznať platný certifikát bezpečnosti

Bezpečnostné opatrenia

 • Ako chrániť organizáciu pred kybernetickými hrozbami?
 • Opis vplyvu a spôsobu základných typov škodlivého kódu (malware)
 • Príklady kybernetických incidentov a ich dopadov
 • Čo sú to bezpečnostné opatrenia a ako ich implementovať?
 • Podľa novej normy už opatrenia nie sú iba „technické“ a „organizačné“
 • Znamenajú opatrenia v kybernetickej bezpečnosti a ochrana údajov naozaj iba množstvo dokumentov, ktoré vám predal dodávateľ?

Kyberbezpečnosť v aplikačnej praxi

 • Prečo niektorí dodávatelia používajú NIS2 pre podporu predaja svojich produktov?
 • Na koho sa obrátiť, ak si neviete rady s kyberbezpečnosťou?