Hľadáme firmy na pomoc pri písaní projektov pre Digital Europe! 

Národné koordinačné centrum (NCC) často dostáva žiadosti o pomoc s písaním a prípravou žiadostí o grant z programu Digital Europe. Aby sme členom komunity uľahčili prístup k európskemu financovaniu, vytvárame zoznam firiem, ktoré majú záujem poskytovať tieto služby komerčným spôsobom. NCC zverejní a bude priebežne aktualizovať tento zoznam. NCC nebude poskytnuté informácie overovať (upozornenie v tomto zmysle bude pri zozname uvedené).

Nové kolo výziev bude otvorené 4.júla 2024. Viac informácií nájdete tu: https://www.kyberkomunita.sk/otvorene-vyzvy/

Ak má Vaša firma skúsenosti s písaním projektových návrhov pre program Digital Europe a mali by ste záujem o zaradenie do nášho zoznamu poskytovateľov týchto služieb, napíšte nám na projektyEU@cybercompetence.sk. Informácie zašlite v nasledovnej štruktúre:

  • Názov firmy, kontaktné údaje (e-mail, prípadne kontaktná osoba, tel.)
  • Stručná charakteristika firmy a ponuky služieb (max 500 znakov)
  • Súhrn skúseností s poradenstvom pri príprave žiadostí o granty a realizácii projektov z programu DEP (max 500 znakov)
  • Súhrn iných relevantných skúseností, napr. s inými priamo riadenými programami (max 500 znakov)

Cieľ výzvy: Vytvoriť verejne dostupný zoznam kvalifikovaných firiem, ktoré môžu pomôcť iným subjektom úspešne napísať projektové návrhy do programu Digital Europe.

Prečo sa zapojiť?

  • Zviditeľnite svoju firmu a služby
  • Rozšírte svoj klientsky základ
  • Pripojte sa k digitálnej transformácii a inováciám v Európe

Ako sa zapojiť: Kontaktujte nás na projektyEU@cybercompetence. a poskytnite informácie o vašej firme a skúsenostiach s poradenstvom pri písaní žiadostí.